WVP - Ndermjetesim ne sigurime SH.A., e licencuar
broker per sigurime Jete dhe Jojete pjese e WVP - Group. Ky është një grupacion internacional me qendër në Grac të Austrisë, kompania ëmë e të cilit është themeluar në vitin 1985 dhe sot e ka të zgjëruar veprimtarinë e tij të ndërmjetësimit në sigurime dhe konzulencës financiare në shumë shtete të Evropës.


Të dhënat për WVP Group:
 
Аdresа: WVP Versicherungs-Vermittlungs-GesmbH
Hans-Resel-Gasse 19
A - 8020 Graz
Telefon: +43/316/716609
Telefax: +43/316/71660919
Email: wvpgraz@wvp.at

Të dhënat për WVP Shqipëri:
 
Adresa: WVP – Ndërmjetësim në Sigurime sh.a.
Rr. Barrikadave, Ndertesa 18 hyrja 6 kati 4 apartamenti 11 
Tel : +355 4 222 4525
Fax +355 4 222 4525
E-Mail: wvptirana@wvp.al
E themeluar: në nëntor 2006
Vendimi Nr.: 36451
Liçenca nga AMF: Nr 119 e datës 25.11.2008
Administrator: Ardian Kelmendi
Njoftim per asamblene: Shkarko Dokumentin