Për të vendosur rreth produktit optimal parasegjithash është e nevojshme që në mënyrë objektive të konstatohet se cilat janë kërkesat dhe nevojat e klientit. Ndërmjetësi pastaj është në gjendje që për klientin përkatës të bëj zgjedhjen më të përshtatshme e cila ofrohet në treg.

Programet e sigurimit kanë disa karakteristika: dedikimin, llojin e mbulesës, rrezikshmërinë dhe sigurinë e investimeve, mundësinë e mbulesave shtesë, aspektin e tatueshmërisë, etj. Ne krahasojmë dhe analizojmë produktet që ofrohen në treg dhe sipas të dhënave të klientit gjejmë solucionin më të mirë të mundshëm. Në vijim disa nga parametrat më relevante për përzgjedhjen e produktit optimal:

- primi i sigurimit
- shuma e siguruar
- mbulesat shtesë
- niveli i sigurisë së investimeve
- fitimi i pritur
- mundësia e ndryshimeve

Informohuni për çdo gjë që Ju intereson rreth ofertave në treg kushteve të sigurimit, realizimit të dëmshpërblimeve si dhe gjitha çështjeve tjera të cilat janë pjesë e veprimtarisë tonë!
 
Avantazhi financiar dhe siguria personale për klientin – janë rezultat i shërbimit tonë! Varësisht prej profesionit, nivelit të rrezikshmërisë, gjendjes shëndetësore dhe disa faktorëve të tjerë, bëjmë krahasim e produkteve dhe kushteve të sigurimit dhe gjejmë zgjidhjen optimale për Ju.

Në fushën e shërbimeve financiare por dhe atyre të sigurimeve shpeshherë hasim në shitje deri diku agresive dhe kushtezimë të llojllojshme. Parimi ynë i punës është që për klientin të mundësojmë vendime të pavarura, të bazuara në informata, këshilla objektive si dhe të verifikueshme.

 
T’i ofrojmë klientit siguri për të ardhmen – kjo është kompetencë thelbësore e jona. Prapa nesh qëndron një know-how i sprovuar 25 vjeqar prandaj konsiderojmë se jemi burim nga më të besueshmit sa i përket informatave dhe këshillave nga fusha e sigurimeve dhe ajo e shërbimeve financiare.
Oferta jonë për klientin është e bazuar në disa shtylla të forta:

* Asistojmë në disenjimin e një të ardhme më të sigurt për klientin
* Jemi të pavarur nga kompanitë me të cilat bashkëpunojmë
* Rrespektojmë përgjegjësinë që kemi ndaj klientit dhe përgjigjemi në të gjitha pyetjet e tij
* Përgjigjemi për kualitetin e punës sonë