Ne bashkëpunojmë me liderë!

Varësisht nga rrethanat në tregun e sigurimeve dhe performansave të kompanive siguruese, WVP gjithmonë pretendon të bashkëpunoj me kompanitë më të mira siguruese. Partneri ynë në Shqipëri është kompania SIGAL-Life UNIQA GROUP AUSTRIA e cila në vitet fundit rradhazi është shpallur për kompaninë më të mirë siguruese shqiptare.

 

 

Nga aspekti i pronësisë jemi të pavarur nga kompanitë siguruese!
Në fokusin e punës tonë para se gjithash është kujdesi për interesat e klientit. Prandaj, pjesë e veprimtarisë sonë është edhe përcjellja me vëmendje e zhvillimeve në tregun e sigurimeve, lëvizjet dhe ndryshimet e programeve dhe tarifave; në këtë mënyrë arrijmë që në listën e partnerëve tanë të përfshijë të gjitha kompanitë e sigurimit të cilat ofrojnë produkte konkuruese.