Sygjerimet Tuaja, pyetjet apo lëvdatat mund të dërgoni me formularin e përgatitur në këtë faqe. Kini kujdes në saktësinë e të dhënave në mënyrë që të mundemi t’Ju përgjigjemi shpejtë. Faleminderit që vizituat faqen tonë!

 

 

WVP Group
WVP është prezente në 15 shtete të Europës qendrore dhe lindore. Qendra e grupacionit dhe zyra qendrore gjendet në Grac të Austrisë.

 

 

 

 

 

 

 

 


WVP – Ndërmjetësim në Sigurime sh.a.
Rr. Barrikadave, Ndertesa 18 hyrja 6 kati 4 apartamenti 11

ALB – 1000 Tiranë
Tel + Fax: +355 4 222 4525
E-Mail: wvptirana@wvp.al


 Pososia:  
Emri:
Е-mail:
Тelefon:
Adresa: